Próbny egzamin uczniów klas 8

6-7 lutego 2023 odbędzie się próbny egzamin uczniów klas ósmych. W tych dniach klasy 0-III mają zajęcia edukacyjne wg obowiązującego planu, natomiast dla klas 4-8 są to dni wolne od zajęć edukacyjnych.