"BohaterON w Twojej Szkole"

dyplom za udział w projekcie BohaterOn

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „BohaterON w Twojej Szkole”.  Naszym celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Nie zapominamy również o zwykłych ludziach i ich rodzinach z tamtych czasów. Chcemy pokazać, że Pamiętamy.

BohaterOn

Realizacja ogólnopolskiego projektu „BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ”.

Celem było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocja historii Polski XX wieku. W ramach zajęć historii, języka polskiego oraz godzin wychowawczych uczestnicy projektu zostali wprowadzeni w tematykę Powstania i losów Powstańców.

Klasy I – III wykonały przepiękne plakaty. Grupa 0 A przedstawiła wierszyk „Kto Ty jesteś”.

Dzięki tej akcji uczniowie poznali symbol Polski Walczącej i znak Szarych Szeregów oraz wartości, jakie Powstańcy poświęcili dla Ojczyzny.  Dowiedzieli się, jak Powstańcy wspominają Warszawę z okresu II wojny światowej oraz jakie są ich często chwytające za serce historie.

Uczniowie klasy 8 c przy współpracy z Samorządem Szkolnym przygotowali apel dla klas I-III oraz IV – VIII, przekazując najważniejsze wiadomości, podkreślając wagę i bohaterstwo Powstania Warszawskiego.

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Gdyńskie turbo przedszkolaki”

Projekt Gdyńskie turbo przedszkolaki

Od 1.04.2018 roku do 30.06.2023 roku realizowaliśmy w naszej szkole Projekt „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, który był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Wartość projektu: 2 507 023 zł
Dofinansowanie: 2 130 969, 55 zł
Projekt realizowany był w Przedszkolu oraz w klasach zerowych. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla dzieci, szkolenia i konsultacje dla rodziców, a także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.
Zajęcia były dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwijały ich zainteresowania, kompetencje kluczowe, a także pozwalały wyrównywać szanse edukacyjne. Były to: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, zajęcia z preorientacji zawodowej, zajęcia matematyczno – logiczne, przyrodniczo-ekologiczne, naukowo – doświadczalne oraz lego robotyka. Łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 400 przedszkolaków.
W czasie zajęć wykorzystywano ciekawe pomoce dydaktyczne, z których większość pozostała w placówce. Dzięki projektowym działaniom przedszkole pozyskało także tablicę interaktywną, monitor interaktywny, zestawy do kodowania, tablety, zestawy do lego robotyki.
Chętni rodzice mogli skorzystać z pomocy specjalistów – psychologa
dziecięcego, dietetyka, pedagoga, a także wziąć udział w szkoleniach na temat: „Jak zapewnić dziecku sukces w szkole”, „Jak mówić, żeby być usłyszanym” – trudna sztuka komunikacji z dzieckiem”, „Zdrowy przedszkolak”.
W Projekcie „Gdyńskie turbo przedszkolaki” wzięło udział 39 nauczycieli. Uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach, mieli możliwość ukończenia studiów podyplomowych. Była to szansa na podniesienie
kwalifikacji, wzbogacenie warsztatu pracy, poszerzenie wiedzy merytorycznej i wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy z innymi placówkami.
Tematyka szkoleń dla nauczycieli to między innymi: „Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna w przedszkolu”, „Biblioterapia”, „Arteterapia”, „Arteterapia z
elementami choreoterapii”, „Rozwijanie umiejętności matematycznych”,
„Rozwijanie umiejętności językowych”, „Współpraca z trudnym rodzicem”.
Udział w projekcie niewątpliwie przyniósł wiele korzyści naszym przedszkolakom, nauczycielom, rodzicom a także placówce.

Koordynator projektu Maria Węglerska

Nasza szkoła w projekcie CodeWeek 2021

Nasza szkoła uzyskała aprobatę organizatorów Europejskiego Tygodnia Kodowania CodeWeek 2021 do przeprowadzenia wydarzenia „Dziś koduję, jutro zmieniam świat”. W dniach 17-21 października wzięliśmy udział w akcji kodowania obiektowego na różnych poziomach, w zależności od wieku uczniów. W tych dniach nie tylko się uczyliśmy, ale także dobrze bawiliśmy.

plakat Europejskiego Tygodnia Kodowania