Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki.

Biblioteka szkolna jest pracownią, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły. Biblioteka w dużej mierze wspomaga pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły.
Można w niej wypożyczać książki, uczyć się, czytać, korzystać z komputera oraz znaleźć ciszę i spokój.
Pokaźny i różnorodny księgozbiór biblioteki sukcesywnie wzbogacamy o wartościowe pozycje, m.in. przystępując do różnorodnych akcji i programów czytelniczych, organizując spotkania autorskie oraz pozyskując dary książkowe od uczniów i rodziców. Ostatnio przystąpiliśmy do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a z przyznanych środków zakupiliśmy nowości wydawnicze, które cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.
Pragniemy rozwijać w uczniach ciekawość świata, miłość do literatury i umiejętność samokształcenia. Tworzymy miłą, ciepłą i przyjazną atmosferę.