Koła zainteresowań 2021/2022

Koło polonistyczne – klasy VII-VIII
sobota, godz. 9.00-10.30 (prowadząca: p. Wioletta Jasinowska)
Kółko polonistyczne dla klas V-VI
wtorek, godz. 8.00 sala 35 (prowadząca: p. Malwina Kiełbratowska)
Koło matematyczne klas V i VI
poniedziałek, godz. 8.00-8.45, sala 51 (prowadząca: p. Anna Skalska)
Koło geograficzne – klasy V
środa, godz. 8.00-8.45, sala 52 (prowadzący: p. Katarzyna Paczesna)
Koło geograficzne – klasy VI-VIII
czwartek, godz. 14.55-15.40 sala 52 (prowadząca: p. Jolanta Sobolewska)
Koło informatyczne – klasy III
środa, godz. 8.00-8.45, sala 61 (prowadząca: p. Jolanta Rucka)
Koło informatyczne – klasy V
wtorek, godz. 14.55-15.40, sala 62 (prowadząca: p. Jolanta Rucka)
Koło informatyczne – klasy VII-VIII
poniedziałek, godz. 15.50-17.20, sala 62 (prowadząca: p. Jolanta Rucka)
Koło chemiczne dla klas VIII 
wtorek od 15.50 do 16.35, sala 73 (prowadząca: p. Wioletta Socha)
Odyseja Umysłu
poniedziałek, godz. 16.40-18.10, sala 35 (prowadząca: Ormiana Ćwirko-Białas, Lucyna Krysiak)

Zajęcia sportowe z unihokeja dla dziewcząt (prowadzący: p. Paweł Ludwichowski)
Klasy III – V poniedziałek 16.40 – 17.40; piątek 15.40 – 16.40
Klasy VI – VIII poniedziałek 16.40 – 17.40; środa 16.40 – 18.00; piątek 16.40 – 18.00