Świetlica zapewnia opiekę naszym uczniom w dni lekcyjne od 6.30 do 17.00.

Świetlica działająca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Gdyni to miejsce, gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, zarówno przed, jak i po zajęciach lekcyjnych. Jest to miejsce nauki, rozwoju, zabawy i odpoczynku. Tutaj dzieci czują się bezpieczne, uczą się odpowiedzialności, samodzielności, współpracy w grupie. Poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności poprzez udział w różnych zajęciach np. zajęciach muzycznych, ruchowych, plastycznych czy tanecznych.

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą odrabiać zadania domowe, a w razie trudności uzyskać pomoc od nauczyciela. Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzonych przez nauczyciela dzieci w czasie wolnym korzystają z gier planszowych, klocków, zabawek, puzzli, książek, czasopism, kolorowanek. Mogą też brać udział w organizowanych grach i zabawach edukacyjnych wspomagających proces kształcenia.

W czasie pobytu w świetlicy organizowane są zajęcia ruchowe, zarówno w sali gimnastycznej jak i na świeżym powietrzu. Organizowane prace manualne, plastyczne i techniczne maja pozytywny wpływ na rozwijanie motoryki małej, twórczości i wyobraźni, a także rozwijanie umiejętności odkrywania nowej wiedzy.

Świetlica jest miejscem, w którym dziecko nabiera siły na kolejne zajęcia lub odpoczywa po ich zakończeniu, a także rozwija umiejętności współdziałania, pracy w grupie, rozwija swoje zainteresowania i pasje.