kucharz

ZAPRASZAMY NA DOMOWE OBIADY
ПРИГЛАШАЕМ НА ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ

Ważne informacje

Odpisy i nadpłaty uczniów z klas VIII zwrócone zostaną na rachunek bankowy po zakończeniu
żywienia.
Pozostałe odpisy i nadpłaty klasy 0-7 rozliczone zostaną we wrześniu poprzez pomniejszenie wpłaty.
Uczniów, którzy nie będą kontynuowali żywienia od września, proszę o informacje na maila
indendent@zsp3gdynia.pl w celu zwrotu pieniędzy.

Proszę o terminowe wpłaty, brak wpłaty uniemożliwi odbiór posiłku.
WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT ŻYWIENIA W SZKOLE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: szkola@zsp3gdynia.pl (zakładka „niezbędnik” – „obiady”)
Odpisy za obiady można zgłaszać dzień wcześniej mailowo (intendent@zsp3gdynia.pl) lub tel. 58 6290037 wew.12

Wpłat należy dokonywać przelewem do 25. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy (nie dotyczy września i stycznia) na konto szkoły, podając w tytule: imię i nazwisko i klasę, do której uczęszcza dziecko.

PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4900 0000 8902 3084 3389

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Uczniowie chcący skorzystać z obiadów zobowiązani są do odbioru karty obiadowej w pokoju nr 69. Karta jest ważna przez cały okres nauki w naszej szkole. Po zakończeniu nauki lub rezygnacji z żywienia uczeń zobowiązany jest zdać kartę. W przypadku zagubienia karty koszt nowej 6 zł. Płatność i odbiór nowej karty w pokoju nr 65.

Odpisy

Odpis za obiad należy zgłosić na dzień przed terminem obiadu, którego dotyczy zgłoszenie. W celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt telefonicznie (58 6290037 w.11) lub mailowo na adres: intendent@zsp3gdynia.pl na dzień wcześniej do godz. 15:00.

dzieci w stołówce podczas obiadu