kucharz

ZAPRASZAMY NA DOMOWE OBIADY
ПРИГЛАШАЕМ НА ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ

OPŁATY

  • Płatność LUTY 2023
    Uczeń 70,00zł (20 dni x 3,50 zł) płatne do 25.01.2023 r.
 
  • TERMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY W STYCZNIU: 02.01 – 03.01.2023 (proszę o ustawienie przelewu z ww. datą)
  • Kwota za STYCZEŃ 31,50 ZŁ (9 dni x 3,50 zł)
  • ŻYWIENIE od 04.01.2023 r.
 
Ilość dni żywienia
Termin płatości
Koszt posiłków za m-c
 UCZEŃPRACOWNIK
styczeń9do 03.01.2331,50 zł55,80 zł
luty20do 25.01.202370,00 zł124,00 zł
marzec23do 25.02.202380,50 zł142,60 zł
kwiecień16do 25.03.202356,00 zł99,20 zł
maj17do 25.04.202359,50 zł105,40 zł
czerwiec14do 25.05.202349,00 zł64,40 zł

Ważne informacje

Ze względu na zmiany organizacyjne (przejście pracowników administracyjnych gdyńskich placówek oświatowych do Centrum Usług Przedszkoli i Szkół w Gdyni) OBOWIĄZUJĄ NAS BEZWZGLĘDNE TERMINY PRZEKAZYWANIA DO MIASTA MIESIĘCZNYCH INFORMACJI O PRZYPISIE NA OBIADY.

W związku z powyższym prosimy o dokonywania wpłat za obiady w terminie. Wpłaty, które wpłyną po terminie, będą zwracane.

Informujemy, że wpłaty na obiady przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

Opłaty za obiady należy wnosić przelewem na konto szkoły podając w tytule:

  • imię, nazwisko oraz klasę dziecka;
  • w przypadku wpłaty niepełnej kwoty, należy wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadu;
  • w przypadku braku opisu przelewu, przelew zostanie zwrócony;
  • prosimy nie zaokrąglać wpłat.

Nr konta do wpłat 94 1020 4900 0000 8902 3084 3389
Termin płatności za obiady to 25 dzień każdego miesiąca za miesiąc następny.

Aby uniknąć nieporozumień, wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy tak dużej liczbie wydawanych posiłków nieterminowe wpłaty dezorganizują pracę stołówki i księgowości. W związku z nagminnie powtarzającymi się wpłatami po terminie przypominamy, że podstawą otrzymania obiadu jest dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie.
Obiady będą wydawanie po terminowym wpływie płatności na konto szkoły!

Jeżeli płatność wpłynie po terminie, elektroniczna karta nie będzie aktywna, co będzie skutkowało brakiem możliwości odebrania posiłku.
Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. Informacja będzie umieszona na stronie www.zsp3gdynia.pl
Przelewy po terminie do 5 dni zostaną uznane jako opłacenie obiadu od następnego dnia roboczego. Wynika to z faktu, że art. spożywcze potrzebne na dany dzień, zamawiane są w przed dzień do godziny 14.00.

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Uczniowie chcący korzystać z obiadów zobowiązani są do odbioru karty obiadowej (pokój nr 65). Karta jest ważna przez cały okres nauki w szkole. Po zakończeniu nauki lub rezygnacji z żywienia uczeń zobowiązany jest zdać kartę. W przypadku zagubienia karty koszt nowej 7 zł. Płatność i odbiór nowej karty w pokoju nr 65.
Wszyscy uczniowie korzystający z obiadów (wyjątek klasy zero) zobowiązani są do noszenia kart zbliżeniowych.

Odwoływanie obiadów

Odpisy zgłaszamy na adres e-mail: intendent@zsp3gdynia.pl lub telefonicznie do godziny 15.00 poprzedzającej dzień odpisu. Zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą uznawane.

Przypominam, że do rodziców należy zgłaszanie nieobecności dzieci w szkole. Jeśli dziecka nie ma w szkole i nieobecność na obiedzie nie jest zgłoszona, to opłata i tak zostanie naliczona za przygotowany posiłek.

Informacje o płatności można uzyskać pod numerem telefonu 58 629 00 37, wew.12 lub pocztą e-mail intendent@zsp3gdynia.pl

dzieci w stołówce podczas obiadu