kucharz

ZAPRASZAMY NA DOMOWE OBIADY

wykrzyknik

18 stycznia (wtorek) 2022 r. w szkole odbędzie się próbny egzamin ośmioklasisty.
W tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych dla klas 4-7.
Rodzice, którzy wykupili posiłek, a dziecko nie skorzysta z niego, proszeni są o zrobienie odpisu.

Płatność z obiady za LUTY 2022

Ilość obiadów: 10 x 3,50 zł = 35,00 zł

Rodziców klas 4-7, którzy zrezygnowali w dniu 18.01 z posiłku, proszę o pomniejszenie kwoty o 3,50 zł.

Termin wpłat do 28.01.2022 r.

Przypominamy, że brak terminowych wpłat bardzo dezorganizuje pracę w kuchni.

Prosimy o terminowe wpłaty za obiady. Brak wpłaty uniemożliwi odbiór posiłku. Wpłaty za obiady po terminie będą rozliczone jako nadpłaty.

Ważne informacje

Wpłat należy dokonywać przelewem do 25. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy (nie dotyczy września i stycznia) na konto szkoły, podając w tytule: imię i nazwisko i klasę, do której uczęszcza dziecko.

PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4900 0000 8902 3084 3389

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Uczniowie chcący skorzystać z obiadów zobowiązani są do odbioru karty obiadowej w pokoju nr 69. Karta jest ważna przez cały okres nauki w naszej szkole. Po zakończeniu nauki lub rezygnacji z żywienia uczeń zobowiązany jest zdać kartę. W przypadku zagubienia karty koszt nowej 6 zł. Płatność i odbiór nowej karty w pokoju nr 65.

Odpisy

Odpis za obiad należy zgłosić na dzień przed terminem obiadu, którego dotyczy zgłoszenie. W celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt telefonicznie (58 6290037 w.11) lub mailowo na adres: intendent@zsp3gdynia.pl na dzień wcześniej do godz. 15:00.

dzieci w stołówce podczas obiadu