kucharz

ZAPRASZAMY NA DOMOWE OBIADY
ПРИГЛАШАЕМ НА ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ

OPŁATY

GRUDZIEŃ – Termin płatności do 25 LISTOPADA 2023 r.

  • 16 dni żywieniowych 
  • Koszt 1 posiłku dla ucznia 3,50 zł

Uczeń: 16 x 3,50 zł = 56,00 zł

W związku z tym, że jest to ostatni miesiąc żywienia w roku 2023, proszę o odliczenie nadpłat. Informacji o nadpłatach udzielę telefonicznie (58 629-00-37 wew. 12) lub mailem (intendent@zsp3gdynia.pl).

W grudniu proszę nie robić przelewów za obiady w styczniu. Wszystkie przelewy zostaną zwrócone!

Nr konta do wpłat za obiady: 94 1020 4900 0000 8902 3084 3389

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY NA KONTO 🙂

 

TERMINY PŁATNOŚCI ZA OBIADY WRZESIEŃ 2023 – GRUDZIEŃ 2023

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

KWOTA

TERMIN PŁATNOŚCI

WRZESIEŃ

18

63,00 zł

do 05.09.2023

PAŹDZIERNIK

22

77,00 zł

do 25.09.2023

LISTOPAD

21

73,50 zł

do 25.10.2023

GRUDZIEŃ

16

56,00 zł

do 25.11.2023

Uwaga! Bardzo prosimy o śledzenie informacji o wysokości opłat – jak dotychczas – na stronie szkoły. Liczba dni obiadowych lub kwota może ulegać nieznacznej zmianie.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY NA KONTO 😊

Aby uniknąć nieporozumień, wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy tak dużej liczbie wydawanych posiłków nieterminowe wpłaty dezorganizują pracę stołówki i księgowości. W związku z nagminnie powtarzającymi się wpłatami po terminie przypominamy, że podstawą otrzymania obiadu jest dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie.
Obiady będą wydawanie po terminowym wpływie płatności na konto szkoły!

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Uczniowie chcący skorzystać z obiadów zobowiązani są do odbioru karty obiadowej w pokoju nr 65. Karta jest ważna przez cały okres nauki w szkole. Karty wydawane są dla uczniów klas I-VIII. Klasy O nie otrzymują kart. Po zakończeniu nauki lub rezygnacji z żywienia uczeń zobowiązany jest zdać kartę. W przypadku zagubienia karty, koszt nowej 7,00 zł. Płatność i odbiór nowej karty w pokoju nr 65.

ZASADY PŁATNOŚCI ZA OBIADY 

  • Wpłaty za obiady na nowy miesiąc należy uiścić do 25 dnia miesiąca poprzedzającego żywienie. Wyjątek będą stanowić płatności za miesiąc wrzesień i styczeń.
  • Można także dokonywać jednorazowej opłaty za obiady (za okres żywieniowy do grudnia, wpłata do 25 października) oraz analogicznie od stycznia do czerwca (opłata do 25 stycznia).
  • Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł. 
  • Wpłaty można dokonywać wyłączenie elektronicznie na konto szkoły.

Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4900 0000 8902 3084 3389

  • W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko, klasę dziecka, miesiąc, którego dotyczy wpłata.   
  • Jeśli wpłata nie zostanie zaksięgowana na szkolnym koncie obiadowym w wyznaczonym terminie, to dziecko nie może korzystać z żywienia w danym miesiącu, a płatność przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.
  • Informacje o zbliżających się płatnościach na obiady podajemy trzy dni przed wyznaczonym terminem na stronie internetowej szkoły.
  • W razie wątpliwości dotyczących płatności za obiady prosimy kontaktować się telefonicznie 58 629-00-37 wew. 12 z intendentem szkoły. 

Odpisy za obiady zostają naliczone tylko po zgłoszeniu nieobecności dziecka, najpóźniej do godziny 15:00 na dzień przed terminem obiadu, którego dotyczy zgłoszenie bezpośrednio do intendentki – telefonicznie 58 629-00-37 lub mailowo intendent@zsp3gdynia.pl

dzieci w stołówce podczas obiadu