kucharz

ZAPRASZAMY NA DOMOWE OBIADY
ПРИГЛАШАЕМ НА ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ

W dniach 23-25.05.2023 obiady będą wydawane w godz. 12:00 – 13:30. Wejście na obiad tylko zewnętrznym wejściem bocznym od strony stołówki.

OPŁATY

CZERWIEC – Termin płatności do 25.05.2023 r.

Uczeń 14 dni x 3,50 – 49,00

Pracownik 14 dni x 6,20 zł – 86,80

UWAGA!!!

Z uwagi na koniec roku szkolnego proszę o uwzględnienie w płatności za m-c czerwiec kwoty opisów i nadpłat. Informację o kwocie odpisów/nadpłaty mogę wysłać na maila lub udzielić telefonicznie. 

 
Ilość dni żywienia
Termin płatości
Koszt posiłków za m-c
 UCZEŃPRACOWNIK
styczeń9do 03.01.2331,50 zł55,80 zł
luty20do 25.01.202370,00 zł124,00 zł
marzec23do 25.02.202380,50 zł142,60 zł
kwiecień16do 25.03.202356,00 zł99,20 zł
maj17
20
do 25.04.202359,50 zł,
klasy 0 – 70 zł
124,00 zł
czerwiec14do 25.05.202349,00 zł86,80 zł

Nr konta: 94 1020 4900 0000 8902 3084 3389

 

Proszę o terminowe wpłaty, brak wpłaty uniemożliwi odbiór posiłku.

Obiady będą wydawane tylko na podstawie zaksięgowanej wpłaty. Czas od momentu wpłaty do wprowadzenia do systemu płatności w stołówce wynosi 2 dni robocze.

WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT ŻYWIENIA W SZKOLE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: szkola@zsp3gdynia.pl (zakładka „niezbędnik” – „obiady”)

Odpisy za obiady można zgłaszać dzień wcześniej mailowo do godz.: 14:30 (intendent@zsp3gdynia.pl) lub tel. 58 6290037 wew.12

Ważne informacje

Ze względu na zmiany organizacyjne (przejście pracowników administracyjnych gdyńskich placówek oświatowych do Centrum Usług Przedszkoli i Szkół w Gdyni) OBOWIĄZUJĄ NAS BEZWZGLĘDNE TERMINY PRZEKAZYWANIA DO MIASTA MIESIĘCZNYCH INFORMACJI O PRZYPISIE NA OBIADY.

W związku z powyższym prosimy o dokonywania wpłat za obiady w terminie. Wpłaty, które wpłyną po terminie, będą zwracane.

Informujemy, że wpłaty na obiady przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

Opłaty za obiady należy wnosić przelewem na konto szkoły podając w tytule:

  • imię, nazwisko oraz klasę dziecka;
  • w przypadku wpłaty niepełnej kwoty, należy wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadu;
  • w przypadku braku opisu przelewu, przelew zostanie zwrócony;
  • prosimy nie zaokrąglać wpłat.

Nr konta do wpłat 94 1020 4900 0000 8902 3084 3389
Termin płatności za obiady to 25 dzień każdego miesiąca za miesiąc następny.

Aby uniknąć nieporozumień, wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy tak dużej liczbie wydawanych posiłków nieterminowe wpłaty dezorganizują pracę stołówki i księgowości. W związku z nagminnie powtarzającymi się wpłatami po terminie przypominamy, że podstawą otrzymania obiadu jest dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie.
Obiady będą wydawanie po terminowym wpływie płatności na konto szkoły!

Jeżeli płatność wpłynie po terminie, elektroniczna karta nie będzie aktywna, co będzie skutkowało brakiem możliwości odebrania posiłku.
Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. Informacja będzie umieszona na stronie www.zsp3gdynia.pl
Przelewy po terminie do 5 dni zostaną uznane jako opłacenie obiadu od następnego dnia roboczego. Wynika to z faktu, że art. spożywcze potrzebne na dany dzień, zamawiane są w przed dzień do godziny 14.00.

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Uczniowie chcący korzystać z obiadów zobowiązani są do odbioru karty obiadowej (pokój nr 65). Karta jest ważna przez cały okres nauki w szkole. Po zakończeniu nauki lub rezygnacji z żywienia uczeń zobowiązany jest zdać kartę. W przypadku zagubienia karty koszt nowej 7 zł. Płatność i odbiór nowej karty w pokoju nr 65.
Wszyscy uczniowie korzystający z obiadów (wyjątek klasy zero) zobowiązani są do noszenia kart zbliżeniowych.

Odwoływanie obiadów

Odpisy zgłaszamy na adres e-mail: intendent@zsp3gdynia.pl lub telefonicznie do godziny 14.30 poprzedzającej dzień odpisu. Zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą uznawane.

Przypominam, że do rodziców należy zgłaszanie nieobecności dzieci w szkole. Jeśli dziecka nie ma w szkole i nieobecność na obiedzie nie jest zgłoszona, to opłata i tak zostanie naliczona za przygotowany posiłek.

Informacje o płatności można uzyskać pod numerem telefonu 58 629 00 37, wew.12 lub pocztą e-mail intendent@zsp3gdynia.pl

dzieci w stołówce podczas obiadu