ZAPRASZA CIĘ EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI ZAKORZENIONA W TRADYCJI

DOBRY START DO KRAINY WIEDZY – ODKRYWAĆ ŚWIAT TO WIELKA RADOŚĆ

Nasza szkoła... Jaka jest?

Nasza szkoła to dobra szkoła. Po prostu nasza. Z nią czujemy się związani, panuje tutaj ciepła, życzliwa atmosfera. Nie dzieli się tutaj uczniów na dobrych i złych, zdolnych i mniej zdolnych, ale w każdym dostrzega się ukryte zdolności, nawet najdrobniejsze, i rozwija je – kierując się wiarą w możliwości dziecka.
W naszej szkole nauczyciele dostosowują wymagania programu do możliwości pojedynczego ucznia, blisko współpracują z rodzicami, traktując ich jak partnerów i sprzymierzeńców w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Nasza szkoła uczy jak przezwyciężać trudności, pomaga zachować pogodę ducha i uśmiech na twarzy, zachęca i włącza wszystkich – całą szkolną społeczność – do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły.
Nasza szkoła jest przyjazna nie tylko uczniom, ich rodzicom, ale i nauczycielom. Skupia otwartych, aktywnych, twórczych ludzi – nauczycieli, którzy z wielką troską pochylają się nad każdym dziecięcym problemem. W naszej szkole – twórczej, rozwijającej się – każdy: uczeń, pracownik, rodzic – może znaleźć swoje miejsce.

WSPANIAŁYCH UCZNIÓW
KREATYWNYCH NAUCZYCIELI
UCZNIÓW W ŚWIETLICY
WYDAWANYCH OBIADÓW

Dyrekcja szkoły

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” – Franklin Dalano Roosevelt

Krzysztof Jankowski

dyrektor szkoły

Anna Sozańska

wicedyrektor szkoły

Nadzór nad klasami 7-8

Joanna Karcz

wicedyrektor szkoły

Nadzór nad klasami 4-6

 

Małgorzata Hajduk

wicedyrektor szkoły

Nadzór nad klasami 0-3

 

Szanowni Państwo,

nasza szkoła jest zawsze otwarta na współdziałanie, a Wy – rodzice, macie prawo w każdym momencie wyrażać swoje opinie na temat jej funkcjonowania.
Współpraca oparta na wzajemnym szacunku i dialogu jest dla nas priorytetem. Dyrekcja i wszyscy nauczyciele są otwarci na rozwiązywanie problemów, aby zapewnić jak najlepsze efekty edukacyjne, a przede wszystkim dobro dzieci.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w ewentualnych sytuacjach konfliktowych, pomimo negatywnych emocji, mieć zawsze na uwadze, że celem nadrzędnym jest osiągnięcie porozumienia. Apelujemy, aby w kwestiach spornych nie podejmować pochopnych działań i w pierwszej kolejności wyjaśniać sprawę z wychowawcą, następnie dyrekcją szkoły i nie używać do tego celu mediów społecznościowych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 63, ust.1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karty Nauczyciela, nauczyciele podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym. Przepisy prawa wskazują, że przestępstwa popełnione na szkodę nauczyciela są ścigane z oskarżenia publicznego. Należą do nich między innymi: znieważenie funkcjonariusza publicznego, naruszenie nietykalności osobistej, stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia do przedsięwzięcia lub zaniechania czynności służbowej. Nauczyciel może też wystąpić na drogę prawną, gdy zostanie zniesławiony, poniżony, pomówiony lub narażony na utratę zaufania lub dóbr osobistych.

Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o konstruktywny dialog oparty na wzajemnej życzliwości i szacunku.


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

SZKOŁA NOWOCZESNA

Bardziej nastawiona na praktyczne działanie niż na encyklopedyczną, sztywną wiedzę. Interdyscyplinarna, kształtująca kompetencje cyfrowe, inteligencję emocjonalną, umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji. Rozbudzająca ciekawość poprzez liczne wycieczki, eksperymenty, dyskusje, konkursy, ciekawe krajowe i międzynarodowe projekty.

DOŚWIADCZONA KADRA

Większość naszych nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego. Jesteśmy otwarci na nowe metody pracy, wciąż poszukujemy lepszych rozwiązań. Rozwijamy swoją wiedzę i podnosimy swoje umiejętności, realizując dodatkowe studia, uczestnicząc w kursach, warsztatach.

SZKOŁA BEZPIECZNA I EMPATYCZNA

Każdy uczeń w naszej szkole może czuć się bezpiecznie. Jesteśmy szkołą uczącą empatii, szkołą socjalizującą, uważną. Potrafimy się wsłuchać w różne emocje, również te trudne. Zapewniamy naszym uczniom fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną.

SZKOŁA LAUREATÓW I ZWYCIĘZCÓW

Co roku nasi uczniowie uzyskują tytuły laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Przygotowujemy uczniów do zawodów ortograficznych, literackich, recytatorskich, czytelniczych i historycznych. Nasi podopieczni zajmują wysokie miejsca, a nawet zdobywają najwyższe laury w tych konkursach. Nie sposób nie wspomnieć o licznych sukcesach sportowych i informatycznych naszych uczniów - także na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

PRZESTRZEŃ DLA NAJMŁODSZYCH

Klasy 0-III uczą się w oddzielnym skrzydle szkoły, mają do dyspozycji przestronne, dobrze wyposażone sale lekcyjne, salę gimnastyczną wyłącznie na potrzeby nauczania wczesnoszkolnego, pracownię komputerową, dwa place zabaw. Dysponujemy dobrze wyposażoną świetlicą szkolną zapewniającą dzieciom opiekę w godzinach 6.30 - 17.00 (świetlica posiada również oddzielną salę, w której dzieci pod opieką nauczyciela realizują zajęcia edukacyjne, odrabiają prace domowe. Przestronna i przyjemnie zaaranżowana stołówka szkolna serwuje przepyszne dwudaniowe obiadki.

Z IT ZA PAN BRAT

Posiadamy dwie nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe dla klas IV-VIII ze stałym dostępem do Internetu oraz pracownie multimedialne. Jako jedyna szkoła w Gdyni w roku szkolnym 2012/13 wzięliśmy udział w programie "Cyfrowa szkoła", w ramach którego otrzymaliśmy sprzęt komputerowy: laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne, projektory, wizualizery. Dzięki funduszom z Rady Rodziców nasz sprzęt komputerowy jest na bieżąco modernizowany. Podczas lekcji wykorzystujemy tablice interaktywne znajdujące się w większości sal.

STAWIAMY NA SPORT

Na szczególną uwagę zasługuje nasze zaplecze sportowe. Dysponujemy czterema salami gimnastycznymi, salą do gimnastyki korekcyjnej wyposażoną w odpowiedni sprzęt, a także siłownią dostępną dla uczniów, kilkoma boiskami - pełnowymiarowym do piłki nożnej, do piłki plażowej, do koszykówki oraz bieżnią lekkoatletyczną, krytymi kortami tenisowymi, na których odbywają się zajęcia w ramach godzin lekcyjnych, skateparkiem umiejscowionym na terenie szkoły. Tak zróżnicowane możliwości pozwalają nam proponować uczniom szeroką ofertę zajęć sportowych.

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY

Od wielu lat nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowych projektach w ramach programów Socrates Comenius oraz Erasmus. Ostatni projekt THRIECE realizowany w latach 2017-2020 oparty był na współpracy instytucji edukacyjnych z Polski, Irlandii, Portugali. W ramach projektu instytucje partnerskie wspólnie pracowały nad innowacyjną metodyką nauczania opartą na trzech koncepcjach kształcenia: holistycznej, relacyjnej i inkluzywnej. W ramach projektu odbywały się krajowe oraz międzynarodowe warsztaty, szkolenia, konferencje, w których z ramienia szkoły uczestniczyli i doskonalili swój warsztat pracy zarówno nauczyciele j. angielskiego jak i nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego. W latach 2018- 2020 realizowaliśmy projekt Erasmusa "Above European boarders, across the time". W ramach projektu prowadzonego przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego uczniowie z czterech szkół partnerskich: niemieckiej, szwedzkiej, holenderskiej i naszej brali udział w wymianach uczniowskich i realizowali szereg zadań zaprojektowanych w celu podnoszenia ich kompetencji językowych i komunikacyjnych. Poznawali też dziedzictwo kulturowe krajów partnerskich i tematykę współpracy miast hanzeatyckich. Projekt był też okazją dla nauczycieli ze szkół partnerskich do dzielenia się swoją wiedzą i wymiany dobrych praktyk.

W naszej szkole każdy uczeń znajdzie możliwość wielu aktywności.

W naszej szkole rozwijamy osobowości uczniów, kształtujemy ich aktywność, kreatywność, zaangażowanie. We współczesnym świeci te właśnie cechy decydują o powodzeniu życiowym, za które uważamy poczucie spełnienia i zadowolenie naszych wychowanków.

Dbamy o zainteresowania uczniów, prowadzimy zajęcia fakultatywne z różnych przedmiotów. Nasi uczniowie są laureatami konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Nasza szkoła jest również miejscem wybitnej aktywności artystycznej i sportowej potwierdzonej galerią dyplomów i pucharów. Jesteśmy wolontariuszami, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, budujemy w młodych ludziach poczucie wspólnoty społecznej i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Mamy satysfakcję z naszego działania, udaje się to nam!

Jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieje się mądrze i ciekawie.

Jak zostać uczniem naszej szkoły?

Prowadzimy rekrutację do oddziałów przedszkolnych, tzw. zerówek, do klas I i IV. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w rejonie naszej placówki.

Z kim współpracujemy?

logo projektu gdynia na fali
logo projektu odyseja umysłu