Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

I semestr

1 września – 22 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

II semestr

3 stycznia – 24 czerwca 2022

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzony będzie w dniach 24-26 maja: 24 maja – egzamin z języka polskiego, 25 maja – z matematyki, 26 maja – z języka obcego nowożytnego.

Bal ósmoklasisty

10 czerwca 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października, 12 listopada, 7 stycznia, 2 maja, 17 czerwca, dni egzaminu ósmoklasisty (24, 25, 26 maja 2022)