Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

I semestr

1 września 2022 r. – 5 stycznia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

II semestr

9 stycznia – 23 czerwca 2023 r.

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23 – 25 maja 2023

Bal ósmoklasisty

16 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października, 2 maja, 9 czerwca, 23 – 25 maja, 2 dni próbny egzamin ośmioklasisty