Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

I semestr

4 września 2023 r. –  4 stycznia 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

II semestr

5 stycznia – 21czerwca 2024 r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

14 – 16 maja 2024 r.

Bal ósmoklasisty

7 czerwca 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

29 kwietnia, 30 kwietnia, 2 maja, 31 maja, 14-16 maja (egzamin klas ósmych), 1 dzień – próbny egzamin ośmioklasisty (j. polski, matematyka)