Do klasy czwartej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). Formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice tylko tych dzieci, które w poprzednich latach uczęszczały do innych niż Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni placówek oświatowych.

  • od 21 marca od godz. 10.00 do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie ucznia do klasy czwartej.