Do klasy czwartej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). Formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice tylko tych dzieci, które w poprzednich latach uczęszczały do innych niż Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni placówek oświatowych.