Organizacja zajęć logopedycznych

1. Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (klasy 0) oraz dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
2. Zajęcia organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
3. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia logopedyczne podejmuje logopeda po diagnozie logopedycznej (przesiewowe badania mowy przeprowadzane we wrzesniu), rozmowach z rodzicami/ opiekunami prawnymi oraz nauczycielami pracującymi z dzieckiem.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pierwszej kolejności na zajęcia kwalifikowane są dzieci posiadające zalecenia do uczestnictwa w terapii logopedycznej (orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub opinia wydana przez publiczną/niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną).
5. Liczba uczestników wynosi od 1 do 4 uczniów.
6. Dzieci posiadające orzeczenie o trybie kształcenia specjalnego uczęszczają na zajęcia logopedyczne indywidualnie.
7. W zajęciach biorą udział tylko wyłącznie dzieci zdrowe.
8. Rodzice/opiekunowie prawni mogą kontaktować się z logopedą drogą mailową lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu terminu konsultacji.

Daria Krysztofowicz – logopeda, nurologopeda.
kontakt: nurologopedazsp3@wp.pl

Godziny dyżurów (sala nr 20)
Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek 10.00-13.30
Środa 8.00-14.00
Czwartek 10.45-13.45
Piątek 8.00-10.30