Samorząd Uczniowski "MALUCH"

Samorząd Uczniowski „MALUCH” reprezentuje uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Działa on już od ośmiu lat pod kierunkiem p. B. Wensierskiej i p. Ewy Piotrowskiej. Działania SU „Maluch” to:

  • Apele

Raz w miesiącu spotykamy się na apelach i przypominamy o prawidłowym zachowaniu w szkole, używaniu „czarodziejskich” słów, ogłaszamy różne akcje pomocy innym, nagradzamy uczestników konkursów.

Uroczystości
Staramy się pamiętać o wszystkich i sprawiać im radość. Zorganizowaliśmy między innymi:

  • Święto Nauczyciela
  • Dzień Bibliotekarza
  • Bal Andrzejkowy przygotowaliśmy dla wszystkich kolegów i koleżanek z klas 0-3. Staranie nakryliśmy stoły, przygotowaliśmy słodkości i rekwizyty potrzebne do wróżb. Nasza pani lała wosk dla każdej klasy, przepowiadając przyszły rok. Mieliśmy także dyskotekę.
  • Jasełka
  • Nie zabrakło nas w Dniu Pierwszaka, na którym SU „MALUCH” złożył życzenia i wręczył swoim najmłodszym koleżankom i kolegom pamiątkowe upominki.

Akcje pomocy potrzebującym

  • Zbieramy karmę, leki, koce dla zwierząt ze schroniska „Ciapkowo”
  • Pomogliśmy w zorganizowaniu „Kubusiowej Biblioteki” dla koleżanek i kolegów z Przedszkola nr 77 dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Gdańsku
  • Udzielamy się w WOŚP – zbieramy fanty, wystawiamy przedstawienia, sprzedajemy własnoręcznie wykonane prace.