12 września 2023 r. – zebrania z rodzicami

16.00 – zebranie z rodzicami klas VIII w sprawie egzaminu ośmioklasisty

17.00 – klasy IV-VIII

18.00 – nauczanie wczesnoszkolne

4 grudnia 2023 r.

zebranie z rodzicami lub konsultacje 17.00-19.00 (do decyzji wychowawców)

17.00 – klasy IV-VIII

18.00 – nauczanie wczesnoszkolne

11 marca 2024 r.

zebranie z rodzicami lub konsultacje 17.00-19.00 (do decyzji wychowawców)

17.00 – klasy IV-VIII

18.00 – nauczanie wczesnoszkolne

16 maja 2024 r.

zebranie z rodzicami

17.00 – klasy IV-VIII

18.00 – nauczanie wczesnoszkolne

Konsultacje dla rodziców

Każdy pierwszy pełny tydzień miesiąca od 16.00. Konsultacje z rodzicami mogą odbywać się w szkole lub zdalnie (Classroom). Rodzice zgłaszają chęć uczestnictwa w konsultacjach z danym nauczycielem przez e- dziennik z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem i ustalają termin i formę spotkania.

W tygodniach, w których odbywają się zebrania z rodzicami konsultacje realizowane są w ich ramach.