Kolegium Rady Rodziców

Członkowie Kolegium:

Anna Brzeska-Cupisz, Marta Fenc, Bartosz Grube, Bożena Potocka-Chudzik, Krzysztof Kupidura, Alicja Rogalewska, Katarzyna Włodarska, Małgorzata Knopa, Anna Pazio, Andrzej Mielnicki, Patryk Piepiórka, Katarzyna Kielarska, 

Komisja Rewizyjna: Dagmara Modzelewska, Magdalena Kaczmarek

Przewodnicząca

Iwona Gizińska

502-260-170

Zastępca

Wioleta Bellwon

514-025-172

Skarbnik

Katarzyna Kielarska

501706685

Kontakt mailowy

47gdyniarr@wp.pl

Informacje Rady Rodziców

26 października (środa) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców  SP nr 47 Gdynia w stołówce szkolnej.

Zapraszamy przewodniczącego każdej klasy do udziału w zebraniu.

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

Rada Rodziców: 30 zł/semestr – płatne od każdego ucznia

Każda klasa na koniec roku szkolnego otrzymuje  odpis w wysokości 30% sumy wpłaconych składek.

Ksero: 20 zł/semestr

Basen (dowóz) (dotyczy klas 4-6): 90 zł/semestr

Prosimy skarbników klas o wpłacanie wszystkich składek na konto Rady Rodziców. Nie przyjmujemy wpłat w gotówce.

Opłat za 1. semestr należy dokonać do 30.10.2022 roku, opłat za 2. semestr – do 15.02.2023 roku.

W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na basenie prosimy dostarczyć kopię zwolnienia wychowawcy.

Szafki

 • Prosimy o przygotowanie listy uczniów, którzy chcieliby korzystać z szafek.
 • Koszt dzierżawy szafki to 10 zł za rok.
 • Szafki są wydawane tylko na jeden rok niezależnie od klasy.
 • Prosimy dostarczyć listę do sekretariatu, a pieniądze wpłacić na konto Rady Rodziców do 30 września.
 • Szafki będą przydzielane na bieżąco (po otrzymaniu listy i zaksięgowaniu wpłaty). Komplet kluczy dla klasy będzie do odbioru w sekretariacie w ciągu 7 dni roboczych.
 • Uczeń przy odbiorze klucza (zostanie wydany tylko 1 klucz) podpisuje się na liście u wychowawcy.
 • Wychowawca odnosi podpisaną listę do sekretariatu.
 • Zabrania się wymieniania szafek między uczniami.
 • Jeśli z jednej szafki będzie korzystało dwoje dzieci, prosimy podać taką informację na liście dzieci, aby do danej szafki wydać 2 klucze. Płatność za taką szafkę również wynosi 10 zł.
 • W przypadku utraty klucza należy zgłosić się do sekretariatu. Opłata za zgubiony klucz: 10 zł. Po uiszczeniu opłaty zostanie wydany zapasowy klucz.

Uczniowie korzystający  szafek o kosztach zostaną poinformowani w październiku.

Ubezpieczenie 2022/2023

 • Ubezpieczenie polisa nr 1074490583
 • W roku szkolnym 2022/23 wybrane zostało UBEZPIECZENIE PZU EDUKACJA. 
 • Kwota ubezpieczenia to 43 zł (suma ubezpieczenia 30 000 zł).
 • Ubezpieczenie NIE jest obowiązkowe.
 • Zebrane pieniądze na ubezpieczenie należy wpłacić na konto Rady Rodziców do 15.10.2022 roku.
 • Listę ubezpieczonych uczniów należy dostarczyć do sekretariatu.
 • Indywidualne wpłaty od rodziców nie będą przyjmowane (musi być lista uczniów z danej klasy).
 • Dokładne informacje na temat ubezpieczenia dostępne są poniżej. 

Dane do przelewu:
Santander Bank Polska
12 1090 2590 0000 0001 2227 9533
RADA RODZICÓW PRZY SP 47 W GDYNI
UL. NAGIETKOWA 73
81-589 GDYNIA
NIP 958 15 44 389