ULICE OBWODU SP NR 47 W GDYNI

KLASY 0-III

Bazyliowa, Bielińskiego, Cynamonowa, Głogowa, Gorczycowa, Goździkowa, Imbirowa, Kameliowa, Kminkowa, Kolendrowa, Kolonia, Laurowa, Leśna Polana, Lukrecjowa 32-40 i od 50 wszystkie, Łanowa1-28, Łopianowa, Macierzanki, Majerankowa, Melisowa, Miętowa, Migdałowa, Miłkowa, Morwowa, Nagietkowa, Owocowa, Paprykowa, Perzowa, Piołunowa, Pokrzywowa, Pomianowskiego, Poziomkowa, Rdestowa parzyste, Rokitnikowa, Rumiankowa, Sezamowa, Skrzypowa, Szafranowa od 14 do końca, Szałwiowa, Truskawkowa, Tymiankowa, Walerianowa, Waniliowa, Warzywna, Wiczlińska 51-59 nieparzyste, Ziołowa.

OD IV KLASY

Anyżowa, Bazyliowa, Beskidzka, K.Bielińskiego, Bieszczadzka, Borówkowa, Chwaszczyńska od 132 do 212 numery parzyste i od 135 do 179 numery nieparzyste, Cynamonowa, Czeska, Derkacza, Dzięcioła, Dziurawcowa, Głogowa, Gorczańska, Gorczycowa, Goździkowa,  Imbirowa, Izerska,  J.Titz-Kosko, Jagodowa, Jarzębinowa, Jemiołowa, Kacze Buki, Kameliowa,  Karkonoska, Kminkowa, Kolendrowa,  Kolonia, Koperkowa, Kukułki, Laurowa, Leśna Polana, Lubczykowa, Lukrecjowa, Łanowa1-28, Łopianowa, Łysogórska, Macierzanki, Majerankowa, Melisowa, Miętowa, Migdałowa, Miłkowa, Morwowa, Nagietkowa, Nowowiczlińska, Oliwkowa, Orawska, Owocowa, Paprykowa, Perzowa, Pienińska, Piołunowa, Pokrzywowa, K.Pomianowskiego, Poziomkowa, Puszczyka, Rdestowa, Rokitnikowa, Rudawska, Rudzika, Rumiankowa, Rutowa, S.Skielnika, Serdecznikowa, Sezamowa, Skowronka, Skrzypowa, Słonecznikowa, Słowacka, Sojowa, Spiska, Starochwaszczyńska, Sudecka, Szafranowa, Szałwiowa, Świętokrzyska, Truskawkowa, Trzy Korony, Tymiankowa, Walerianowa, Waniliowa, Warzywna, Węgierska, Wiczlińska 1-45 i 51-53a  nieparzyste, Wyszehradzka, Zawrat, Zielona Laguna, Zimorodka, Ziołowa.

Rekrutacja - klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia, e-mail: szkola@zsp3gdynia.pl

 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

 3. Celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do szkoły/przedszkola. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora, Organ prowadzący oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.

 5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły/przedszkola lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.

 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 9. Posiada Pani/Pan prawo:
  dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.