Organizacja zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole poprzedzona jest diagnozą predyspozycji i zainteresowań uczniów oraz ich potrzeb. Tylko wtedy, kiedy zajęcia te dostosowane są do oczekiwań uczniów, stają się dla nich prawdziwą przyjemnością, uczniowie chętnie w nich uczestniczą, są kreatywni i zmotywowani do osiągania sukcesów. 

Uczniowie korzystający z proponowanych przez szkołę zajęć rozszerzają swoje zainteresowania i uzdolnienia, pogłębiają i uzupełniają wiedzę, uzyskują nowe umiejętności i sprawności, uczą się organizacji czasu wolnego, planowania, wdrażają się do zespołowego działania. W trakcie zajęć dzieci również regenerują siły i bawią się.

sukces