1. Statut ZSP nr 3 (708 KB, PDF) Trwają prace nad aktualizacją statutu. Dotychczasowy dokument dostępny w bibliotece szkolnej.
  2. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w klasach I-III (256 KB, PDF)
  3. Punktowy system oceniania zachowania (230 KB, PDF)
  4. Program wychowawczo-profilaktyczny (254 KB, PDF)