Informacje od administratora dotyczące działania E-DZIENNIKA

W Gdyni oficjalna aplikacja Librusa w telefonach jest wyłączona.
By przeglądać oceny, plany, komunikaty etc., można korzystać z 2 narzędzi:

  • strona Librusa: https://portal.librus.pl/rodzina/ – opcja „LIBRUS Synergia” u góry ekranu
  • aplikacja gdynia.pl – zakładając konto mieszkańca, można również zalogować się do dziennika. Aplikacja jest dostępna na Android i iOS z oficjalnych sklepów. 

Wszystkie funkcjonalności (poza komunikatorem – będzie robiony później) z płatnej aplikacji Librusa są bezpłatnie udostępnione w aplikacji Gdynia.pl

Aby założyć konto w Gdynia.pl nie trzeba być mieszkańcem miasta, więc uczniowie mieszkający poza granicami administracyjnymi również mogą się logować w aplikacji.

Przekazywanie danych dostępowych do dziennika elektronicznego Librus

  1. Na początku roku szkolnego podczas pierwszego zebrania rodzice/opiekunowie prawni uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole otrzymują od wychowawców login i hasło do swojego konta i konta swojego dziecka, co potwierdzają podpisem na odpowiednim druku.
  2. Standardowo wydaje się dla rodzica/opiekuna prawnego jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego rodzica/opiekuna prawnego. W takiej sytuacji należy zwrócić się do wychowawcy klasy swojego dziecka.
  3. W przypadku nieobecności na zebraniu rodzic/opiekun prawny ma możliwość odebrania loginu i hasła w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły.

Dane dostępowe muszą być odebrane osobiście, a odbiór potwierdzony podpisem.

Co zrobić, jeśli użytkownik zapomniał loginu i/lub hasła do swojego konta?

Odzyskiwanie hasła do konta ucznia lub rodzica:

  • Skorzystanie z funkcji Przypomnij hasło, która dostępna jest w widoku formularza logowania do systemu Synergia.

Warunkiem jest to, że uczeń oraz rodzic uzupełnili wcześniej swój adres mailowy w ustawieniach konta.

Odzyskiwanie loginu i/lub hasła do konta ucznia

  • Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje – > Konto ucznia).
  • W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej można dokonać tylko z poziomu systemu Synergia dostępnego przez przeglądarkę WWW. Nie ma możliwości ustawienia nowego hasła dla ucznia z poziomu aplikacji mobilnej Librus zainstalowanej np. na telefonie.

Jeśli login i hasło do konta rodzica zostały zagubione, jeśli rodzic nie pamięta loginu i hasła do swojego konta w Synergii, powinien zwrócić się do szkolnego administratora systemu, który będzie w stanie zresetować hasło oraz podać login.

Kontakt do administratora:

edziennik@zsp3gdynia.pl

W celu uzyskania nowego hasła proszę o wiadomość według szablonu:

Imię i nazwisko dziecka:
Klasa:
Imię i nazwisko opiekuna:
Hasło dla: dziecka / opiekuna / obydwa hasła [niepotrzebne skreślić]

Czas oczekiwania na wygenerowanie danych: do 7 dni roboczych.

Wygenerowane ponownie dane użytkownik odbiera osobiście w sekretariacie szkoły, potwierdzając odbiór podpisem.