Informacje od administratora dotyczące działania E-DZIENNIKA

W Gdyni oficjalna aplikacja Librusa w telefonach jest wyłączona.
By przeglądać oceny, plany, komunikaty etc., można korzystać z 2 narzędzi:

  • strona Librusa: https://portal.librus.pl/rodzina/ – opcja „LIBRUS Synergia” u góry ekranu
  • aplikacja gdynia.pl – zakładając konto mieszkańca, można również zalogować się do dziennika. Aplikacja jest dostępna na Android i iOS z oficjalnych sklepów. 

Wszystkie funkcjonalności (poza komunikatorem – będzie robiony później) z płatnej aplikacji Librusa są bezpłatnie udostępnione w aplikacji Gdynia.pl

Aby założyć konto w Gdynia.pl nie trzeba być mieszkańcem miasta, więc uczniowie mieszkający poza granicami administracyjnymi również mogą się logować w aplikacji.

Kontakt: edziennik@zsp3gdynia.pl

W celu uzyskania nowego hasła proszę o wiadomość według szablonu:

Imię i nazwisko dziecka:
Klasa:
Imię i nazwisko opiekuna:
Hasło dla: dziecka / opiekuna / obydwa hasła [niepotrzebne skreślić]