Próbny egzamin ośmioklasisty

4 marca 2024 odbędzie się próbny egzamin ośmioklasisty.

Klasy 4-7 mają dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Klasy 0-3 uczestniczą w lekcjach wg planu.