ZAPOBIEGANIE COVID-19

Szanowni Państwo,

W dalszym ciągu obowiązują w szkole wszystkie procedury związane z przeciwdziałaniem Covid 19. Dzieci z objawami chorobowymi zostają w domu. W przypadku stwierdzenia takich objawów w szkole dzieci będą odsyłane do izolatki, a rodzic będzie zobowiązany do odbioru dziecka.

Informujemy, że  na terenie szkoły obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  1. Dezynfekcja – przed zajęciami i po nich mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
  2. Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  3. Zachowanie dystansu społecznego  – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
  4. Stosowanie maseczek ochronnych  – w przestrzeniach wspólnych.
  5. Wietrzenie sal – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw. 
  6. Szczepienia – rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów po 12 roku życia.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa)
i w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

W trosce o  zdrowie uczniów  oraz nas wszystkich prosimy o zrozumienie
i współpracę.

Dyrektor: Krzysztof Jankowski

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 listopada 2020 r.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 października 2021 r.
  4. Wytyczne MEN, MZ i GIS