Współpraca z III LO w Gdyni oraz ze szkołą podstawową z ukraińskiego miasta Winnica

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 

zwracamy się do Państwa z informacją na temat naszej współpracy z III LO w Gdyni oraz ze szkołą podstawową z ukraińskiego miasta Winnica. 

Proponujemy Państwa dzieciom (z klas 7 i 8) nawiązanie kontaktu z rówieśnikami z Ukrainy. Ukraińskie dzieci uczą się języka polskiego i przygotowują do egzaminów. Może im pomóc każde dziecko, niezależnie od wyników w nauce języka polskiego. Ukraińskie dzieci potrzebują rozmów po polsku na tematy obecne na egzaminach językowych (np. szkoła, zdrowie, sport, wolny czas). 

Państwa dzieci same zdecydują, w jakim zakresie mogą pomóc, ile czasu na to poświęcą, kiedy mogą się odbywać konwersacje on-line.  Uczniowie z III LO już to robią, przygotowali specjalną platformę internetową pozwalającą łączyć wolontariuszy z ukraińskimi uczniami. 

Na tej samej platformie Państwa dzieci mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w nauce różnych przedmiotów (korepetycji on-line) zapewnianej przez uczniów III LO.

Wierzymy, że ten projekt przyniesie wiele korzyści wszystkim uczestnikom z obydwu krajów. Jako nauczycielki wiemy, że najlepszym sposobem uczenia się jest uczenie kogoś innego. Gorąco zachęcamy do udziału w projekcie. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji na jego temat. Służymy też pomocą wszystkim jego uczestnikom.

Koordynatorki projektu: Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska-Olender

Zgłoszenia do projektu w kontakcie osobistym i przez Librusa.