Klikam z głową – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

„Wszystkim zależy na tym, by świat wirtualny był miejscem bezpiecznym dla każdego użytkownika, m.in. dla tych najmłodszych.

Badania konsumenckiego dzieci i rodziców przeprowadzonego w 2022 r. wynika, że zdecydowana większość dzieci (91,3%) korzystała z internetu poza edukacją online. Najczęściej dzieci zaczynały korzystać z Internetu w wieku 7-8 lat (38,8%), nieco rzadziej w wieku 5-6 lat (23,1%) i 9-10 lat (19,5%).

Nieco ponad ¾ rodziców deklarowało znajomość zasad bezpiecznego korzystania z internetu, zaś 9,7% uznało, że nie posiada takie wiedzy. 12,7% rodziców nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Zdaniem prawie 2/3 rodziców, dziecko – korzystając z internetu – naraża się na możliwość doświadczenia cyberprzemocy (prześladowania, zastraszania, nękania, wyśmiewania), a według połowy może paść ofiarą oszustwa, wykradzenia danych osobowych). Co trzeci rodzic wśród potencjalnych zagrożeń i niebezpiecznych zachowań związanych z aktywnością w internecie wymienił także kontakt z nieznajomymi ukrywającymi prawdziwą tożsamość oraz ekspozycję na fałszywe informacje, a blisko co czwarty – uzależnienie od Internetu i narażenie na kontakt z nieodpowiednimi treściami.

UKE w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej uczy odpowiedzialnego zachowania w internecie oraz praw i obowiązków na rynku usług telekomunikacyjnych. Prowadzimy kampanie skierowane do różnych grup odbiorców, w tym do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.  W ramach kampanii Klikam z głową, od 2017 r. edukujemy młodszych i starszych w zakresie bezpieczeństwa w sieci i oswajamy z nowymi technologiami.

Dziś publikujemy Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Jest to drugie, rozszerzone wydanie poradnika, który jest zbiorem naszej wiedzy i doświadczenia. Mamy nadzieję, że pomoże Państwu w codziennej pracy z dziećmi, poszerzy horyzonty i utwierdzi w przekonaniu, że my, dorośli jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w internecie”. (Źródło: https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/klikam-z-glowa-poradnik-dla-rodzicow-i-nauczycieli,41.html)

Poradnik Klikam z głową (*pdf)