„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”

  • Post author:
  • Post category:WYDARZENIA

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę’’. Akcja koordynowana przez p. Jolantę Sobolewską jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. 17 września 2021 roku uczniowie klas: Va, Vb, Vc, Vd i Ve wraz z wychowawcami i nauczycielami spisali się na medal, sprzątając najbliższą okolicę wokół szkoły.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!